آهک هیدراته برای استخراج از معادن و استفاده های صنعتی